fb

Nacházíte se: Úvodní stránka O poradně Prohledat odpovědi Dotaz

Zadejte dotaz

Prohledejte jiľ zodpovězené

Nevíte, jak se zeptat

pervitin

kaca

Jsem uživatelem pervitinu několik let, a dnes jsem se dozvěděla že jsem v jiném stavu má to vliv na Dítě.

Odpověděl: Markéta Kordová

 

Dobrý den, Kaco,

 

je velmi dobře, že píšete.

 

Konzumace drog v době těhotenství samozřejmě sebou nese celou řadu velmi vážných rizik, které se odvíjí od typu konzumované látky.

 

U konzumace stimulačních drog v počátku těhotenství, u vývoje embrya platí pravidlo, že v prvním měsíci těhotenství miminko buď přežije, bude v pořádku a poškozené buňky se nahradí. Nebo nepřežije a dojde k samovolnému potratu. Teď to možná vyzní špatně, ale je to takové ,,buď" a ,,nebo"...

Stimulační drogy nevyvolávají fyzický návyk (který by pak pociťovalo i nenarozené dítě), tudíž vysazení pervitinu není pro miminko takový šok, jako u uživatelek látek opiátového typu, na které fyzický návyk je. Pokud jde u Vás o pervitin, chtělo by to ihned se dalším konzumacím již zcela vyhnout, jelikož užívání pervitinu v průběhu těhotenství má samozřejmě vliv na nenarozené dítě. Pokud byste se rozhodla, že si miminko ponecháte.

 

Níže uvádím zdravotní důsledky pro matku a především pro dítě v průběhu těhotenství a po porodu www.drogy-info.cz , (z bulletin Zaostřeno na drogy s tématem Návykové látky v těhotenství):

 

"Stimulancia způsobují periferní vasokonstrikci, tachykardii matky, zvýšenou irritabilitu dělohy. Výrazná vasokonstrikce způsobuje snížení průtoku v děložní tepně, zvýšení vaskulární rezistence, což se projeví jako hypoxémie, hypertenze a tachykardie plodu. Vlivem chronické hypoxie se rodí plod s nízkou porodní hmotností a se známkami nitroděložní růstové retardace. Je prokázáno rovněž vyšší procento předčasných porodů. Při abúzu metamfetaminu je také prokázán vyšší výskyt placentárních změn, které mohou vést k odloučení placenty a syndromu náhlého úmrtí novorozence. Časné důsledky působení drogy na novorozence - novorozenci vystavení účinkům stimulačních drog samotných nebo v kombinaci s jinými drogami vykazovali nižší porodní hmotnost, menší obvod hlavičky, kratší dolní končetiny, vyšší relativní riziko výskytu defektů močové a pohlavní soustavy a nižší skóre v neonatálním hodnocení vývoje ve srovnání s dětmi bez drogové expozice. Děti vystavené účinkům stimulačních drog jeví známky akutního abstinenčního syndromu, pro který je typická menší intenzita a kratší trvání, než můžeme pozorovat po opiátech. Projevuje se přítomností hypertonu, irritabilitou, bleskovými reflexy, křečemi, apnoickými pauzami, průjmy. Mohou se vyskytovat poruchy spánku, třes, abnormální evokované zrakové potenciály a abnormální EEG záznam. Pozdní důsledky působení drogy na novorozence - četné studie zaznamenaly neurobehaviorální a vývojový deficit u dětí vystavených in utero účinkům stimulačních drog. Další zaznamenané známky intrauterinní expozice jsou zvýšené riziko anomálií srdce a vylučovací a pohlavní soustavy, nekrotizující enterokolitidy a krvácení do mozku. Během dětství trvá zvýšené riziko syndromu náhlého úmrtí dítěte."

 

Moc informací o celkové situaci nepíšete, tudíž nedokážu posoudit, nakolik obtížené by pro Vás bylo zajistit dítěti vše co je třeba, jak je na tom otec dítěte (zda je také konzumentem drog) a jak se k celé situaci staví, zda máte dostatečné zázemí, pravidelný příjem, zda máte někoho, kdy by byl ochoten Vám pomoci, jak to sama vidíte s Vaší konzumací drog atd...

 

Také netuším, kde žijete. Pokud je Vám dostupná Praha, doporučuji  a to co nejdříve spojit s tímto zařízením a o celé situaci si podrobněji pohovořit:

 

Denní stacionář, SANANIM

Janovského 26, Praha 7

 (nedaleko Veletržního paláce, mezi zastávkami tramvaje Strossmayerovo náměstí a Výstaviště - mapa  ; vchod se zvonkem přímo z ulice)

Telefon: 220 803 130, 220 800 041, 605 212 175

Email: stacionar@sananim.cz

 

Více o zařízení zde: http://www.sananim.cz/o-nas-1/denni-stacionar-dst.html

(v podrubrice jsou informace pro matky)

 

Nejenom, že byste si zde mohla o všem pohovořit a získat potřebnou podporu ve Vašem rozhodnutí (ať je jakékoliv). Pokud byste se rozhodla pro abstinenci a miminko si ponechat, zde by Vám poradili,jak se během těhotenství na vše připravit + sociálně-právní pomoc (dávky pobírané v rodičovství, sociální dávky, bydlení, výživné na dítě atd.).

 

Dále vkládám odkaz s informacemi o terapeutické komunitě, která se přímo specializuje na léčbu matek/uživatelek. Zde probíhá léčba drogové závislosti a matka má své dítě po celou dobu u sebe, nejsou tedy separovány. Pokud byste měla zájem o pobyt v této komunitě, ve výše zmíněném Denním stacionáři, by Vám kolegové pomohli vše zprostředkovat a zařídit.

 

Více informací o tomto léčebném zařízení, kde se matky léčí společně se svými dětmi zde:

http://www.sananim.cz/o-nas-1/terapeuticka-komunita-karlov-tkk.html

(podrubrika Léčba matek nebo otců s dětmi)

 

Pečlivě si prostudujte veškeré informace, pokud by Vám něco nebylo jasné nebo měla doplňující dotazy, nebojte se znovu napsat. Pokud mohu doporučit, s řešením situace bych dlouho neotálela.

Jak Denní stacionář, tak terapeutická komunita Karlov, jsou součástí stejné organizace (SANANIM, z.ú.) stejně jako tato webová poradna, kam jste napsala. Tato zařízení tady nejsou proto, aby matky/uživatelky nějak kompromitovala. Naopak, jsou tu zde, aby jim (potažmo jejich dětem) pomáhala. Nebojte se s kolegy spojit.

 

Držím palce a budu moc ráda, když dáte vědět, jak to s Vámi dál vypadá a jak se Vám a miminku daří.

 

Mějte se hezky a buďte na sebe opatrná. V případě potřeby kdykoliv napište!

 

S pozdravem, Markéta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět

Veškeré materiály a texty na stránkách této poradny včetně zodpovězených dotazů jsou majetkem SANANIM z.u..
Jejich kopírování a jakékoli další využití je možné výhradně se souhlasem SANANIM z.u..
Licence Creative Commons Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko