fb

Nacházíte se: Úvodní stránka O poradně Prohledat odpovědi Dotaz

Zadejte dotaz

Prohledejte jiľ zodpovězené

Nevíte, jak se zeptat

Závislost na hudbe

Maxinka

Dobrý den
Chci se zeptat zda existuje závislost na hudbě..
Děkuji

Odpověděl: Amrit Sen

Maxinko, zdravím Vás,

 

díky za důvěru.

Existuje mnoho závislostí, my se však zabýváme především těmi, které ohrožují kvalitu lidského života, zdraví a život.

 

Možná, kdybyste dotaz konkrétněji a problém, tedy pokud o nějaký jde, lépe specifikovala, můžeme se na něj společně podrobněji podívat.

 

Ptáte li se na závislost, jako nemoc, podívejme se na to, jak je v mezinárodním rámci vnímána a charakterizována. Pro pochopení závislosti, jako takové, nemusí být od věci přečíst si, jak se projevují závislosti látkové, jejichž projevy se v mnoha ohledech s nealkoholovými závislostmi prolínají. Nelátkové závislosti, nejspíš víte, mohou být a bývají, často obdobně destruktivními, jako užívání návykových látek.

 

Kritéria závislosti podle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN):

MKN říká, že při závislosti má pro jedince užívání nějaké látky přednost před jiným jednáním, kterého si dříve cenil více. Jako centrální charakteristiku onemocnění označuje touhu (často silnou a přemáhající) užívat psychoaktivní látku. Touhu užívat drogy si jedinec uvědomuje (i když ji nemusí přiznávat) a snaží se často užívání kontrolovat nebo i zastavit. Obyčejně však neúspěšně.

Pro diagnózu závislosti je potřeba, aby byly v posledních 12 měsících přítomny alespoň tři z následujícího seznamu příznaků:

* silná touha a nutkání užívat látku

* potíže v kontrole užívání látky

* užívání látky k odstranění tělesných odvykacích příznaků

* průkaz tolerance (potřeba vyšších dávek drogy k dosažení očekávaného stavu)

* zanedbávání jiných zájmů a potěšení než užívání drogy

* pokračování užívání i přes jasný důkaz škodlivých následků užívání (depresivní stavy, nákaza virovou žloutenkou při injekční aplikaci, cirhóza jater při užívání alkoholu apod.)

 

Odkazy:

http://txt.www.drogy-info.cz/index.php/publikace/glosar_pojmu/z/zavislost_syndrom_zavislosti

http://txt.www.drogy-info.cz/index.php/publikace/glosar_pojmu/d/diagnosticka_kriteria_zavislosti

http://drogy.doktorka.cz/kriteria-zavislosti/

http://www.odrogach.cz/skola/uzivani-navykovych-latek/zavislost/

 

Stačí takto?

 

Přeji Vám vše dobré, kdykoli napište,

jsme tu i pro Vás, Amrit Sen.

 

 

 

 

 

Zpět

Veškeré materiály a texty na stránkách této poradny včetně zodpovězených dotazů jsou majetkem SANANIM z.u..
Jejich kopírování a jakékoli další využití je možné výhradně se souhlasem SANANIM z.u..
Licence Creative Commons Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko